Dane Wspól­noty i firm usłu­gowych

Wspól­nota Mieszkan­iowa Polna 8J

Konto bankowe Bank Ochrony Środowiska:

Eksploat­acja 60 1540 1304 2050 8970 9474 0001

Fun­dusz remon­towy 33 1540 1304 2050 8970 9474 0002

Płatne do 10 każdego miesiąca

Czy­taj więcej…

Zaprosze­nie na zebranie Polna 8J

Zapraszamy na zebranie Wspólnoty

Zebranie odbędzie się w dniu 15 lutego 2012 roku w pomieszcze­niu hobby.

Zapraszamy

By Joomla 1.7 Templates
Google+