Koza­cka 46-​remont schodów cd.

Kilka ujęć remontu schodów Wspól­noty Koza­cka 4648.

 • zdjecia grzegorzastrona 10
 • zdjecia grzegorzastrona 11
 • zdjecia grzegorzastrona 12

Zdję­cia Grze­gorz Rutkowski

Zakończe­nie remontu pio­nów Koza­cka 3436

Zakońc­zony został remont pio­nów balkonowych.

Zakres prac obe­j­mował wymi­anę sko­rodowanych ele­men­tów balustrady na nowe, mon­taż nowych „lus­ter” z plek­si­glasu oraz prace malarskie. Prace wykon­ała firma Tar­bud Łukasz Tar­czykowski, funkcję inspek­tora nad­zoru pełnił Wiesław Materna.

 • zdjecia grzegorzastrona 08
 • zdjecia grzegorzastrona 09

Zdję­cia Grze­gorz Rutkowski

Nowe ławki przy placu zabaw

Zgod­nie z decyzją zarządów wspól­not mieszkan­iowych Koni­uchy 1723 wymieniono siedziska ławek wokół placu zabaw należącego do wspól­noty Koni­uchy 19.

 • zdjecia grzegorzastrona 13
 • zdjecia grzegorzastrona 14

Prace wykon­ała firma Nexus B.V. zdję­cia Grze­gorz Rutkowski.

Nowe schody Koza­cka 46

Adam Bąk kon­tynu­uje prace związane z remon­tem schodów wspól­noty mieszkan­iowej Koza­cka 4648 w Toruniu. Na chwilę obecną jakość prac nie budzi zastrzeżeń.

 • Kozacka 46 remont schodow 15 lipca 2014 01
 • Kozacka 46 remont schodow 15 lipca 2014 02
 • Kozacka 46 remont schodow 15 lipca 2014 03

Zdję­cia Maciej Kantorski

Koza­cka 3240 spawanie balustrad

W naw­iąza­niu do poprzed­niego postu poniżej prezen­tu­jemy fotorelację z stanu remon­towanych pio­nów oraz postępy prac.

Kozacka 32-40 spawanie poreczy-social 22

Gale­ria w rozwinię­ciu, zdję­cia Łukasz Tarczykowski

Czy­taj więcej…

Prze­bu­dowa chod­nika

Dob­ie­gają końca prace przy prze­bu­dowie chod­nika oraz wyz­nacze­niu miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej przy budynku Koza­cka 1618 w Toruniu. Wykon­awca firma Nexus B.V. Pro­fes­sional wykona zle­cone prace do końca tygodnia.

 • Kozacka 16-18 przebudowa chodnika 15 lipca 2014 01
 • Kozacka 16-18 przebudowa chodnika 15 lipca 2014 02
 • Kozacka 16-18 przebudowa chodnika 15 lipca 2014 03
 • Kozacka 16-18 przebudowa chodnika 15 lipca 2014 04

Zdję­cia Maciej Kantorski

By Joomla 1.7 Templates
Google+