Zarządzać zau­faniem

ZARZĄDZAĆ ZAU­FANIEM

Coraz więcej wspól­not mieszkan­iowych admin­istrowanych jest przez biura

Joanna Pociżnicka, Poniedzi­ałek, 21 Marca 2011; Dzi­en­nik Toruński „NOWOŚCI

Niższe opłaty, fachowe zarządzanie oraz ogranicze­nie zbęd­nej admin­is­tracji. Tym przy­cią­gają toruńskie biura zarządza­nia nieru­chomoś­ci­ami i zyskują coraz więcej nowych klientów.

Czy­taj więcej…

Wspól­nota mieszkan­iowa na Koni­uchach

Wspól­nota mieszkan­iowa na Koni­uchach: pracu­jemy dla siebie

Dodano: 4 maja 2009, 19:00 Autor: Katarzyna Fus, GAZETA POMORSKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

Miasta prosić nie chcieli, sami wyłożyli 10 tys. zł na remont placu zabaw i kilka­set tys. zl na renowację terenów wokół bloków. Teraz są z tego dumni. O tym, że móc, to chcieć, przekonują mieszkańcy Koniuch.

Czy­taj więcej…

Podrzu­canie śmieci

Julia Górzkowska, Środa, 22 Wrześ­nia 2010; aktu­al­i­zowano: 22.09.2010 10:14

Po spółdziel­ni­ach mieszkan­iowych także wspól­noty mieszkan­iowe decy­dują się na zamykanie śmiet­ników. Tak jest choćby na Chełmińskim Przedmieściu.

Czy­taj więcej…

Coraz więcej osób woli mieszkać we wspól­no­cie

Masz dość nie­jas­nych rozliczeń, opła­ca­nia admin­is­tracji w spółdzielni mieszkan­iowej? Dołącz do wspólnoty!

Joanna Pociżnicka, Czwartek, 27 Sty­cz­nia 2011; aktu­al­i­zowano: 27.01.2011 09:25

Brak kosztów admin­is­tra­cyjnych, więk­sza prze­jrzys­tość dzi­ałań oraz nadzór nad wydatkami — to najczęś­ciej wymieni­ane plusy członkostwa we wspól­no­cie mieszkaniowej.

Czy­taj więcej…

Nagrodzeni wśród zie­leni

W toruńskim Ogrodzie Zoob­otan­icznym odbyło się 18 wrześ­nia 2006 r. wręcze­nie nagród w miejskim konkur­sie „Toruń Ogro­dem”. Wys­tar­towało w nim w tym roku 38 uczest­ników. Konkurs pod patronatem Prezy­denta Toru­nia pro­muje ideę upięk­sza­nia zie­leni wokół domów, firm, insty­tucji pub­licznych i parafii.

Czy­taj więcej…

By Joomla 1.7 Templates
Google+