Wymi­ana odcinka pionu kanal­iza­cyjnego

W dniu 20 lutego 2015 roku firma Kon­ser­wa­tor wykon­ała wymi­anę odcinka pionu kanal­iza­cyjnego w piwnicy budynku Koni­uchy 17. Prace wykon­ała firma Konserwator

  • Koniuchy 17 wymiana pionu kanalizacyjnego 2015 01
  • Koniuchy 17 wymiana pionu kanalizacyjnego 2015 02
  • Koniuchy 17 wymiana pionu kanalizacyjnego 2015 03
  • Koniuchy 17 wymiana pionu kanalizacyjnego 2015 04

By Joomla 1.7 Templates
Google+