Nowe ławki przy placu zabaw

Zgod­nie z decyzją zarządów wspól­not mieszkan­iowych Koni­uchy 1723 wymieniono siedziska ławek wokół placu zabaw należącego do wspól­noty Koni­uchy 19.

  • zdjecia grzegorzastrona 13
  • zdjecia grzegorzastrona 14

Prace wykon­ała firma Nexus B.V. zdję­cia Grze­gorz Rutkowski.

By Joomla 1.7 Templates
Google+