Remont pio­nów balkonowych II etap

Zarządca nieru­chomości Grze­gorz Rutkowski infor­muje, o ter­minie rozpoczę­cia prac remontowych.

W dniu 22 wrześ­nia 2014r. firma Tar­bud rozpocznie prace remon­towe pio­nów balkonowych (II etap) Wspól­noty Mieszkan­iowej Koni­uchy 19-​19A w Toruniu. Prace rozpoczną się od pionu narożnikowego (północ­nego –obraz). Zarządca nieru­chomości i Wykon­awca zwracają się z prośbą o usunię­cie rzeczy z balkonów). Nadzór z ramienia inwest­ora Wiesław Materna.

Koniuchy 19-II etap remontu pionow

By Joomla 1.7 Templates
Google+