Wymi­ana okien na klatkach schodowych Koza­cka 3240

Zgod­nie z uch­wała Wspól­noty Mieszkan­iowej Koza­cka 3240, doko­nano wymi­any okien na wszys­t­kich klat­ach schodowych. Prace wyko­nane zostały z har­mono­gramem. Wymi­any okien dokony­wała firma 2M Maksy­mow­icz z Torunia

By Joomla 1.7 Templates
Google+