Wspól­nota Mieszkan­iowa Koza­cka 4244 w Toruniu

Koza­cka 4244 naprawa daszku wia­trołapu

W związku z prze­ciekami wyko­nano prace nad dachami wia­trołapów. Wykon­awca Cumu­lus Dar­iusz Chmurzyński.

Kozacka 42 44 wymiana pokrycia dachowego 2015

Gale­ria w rozwinię­ciu artykułu.

Zakres prac obe­j­mował nałoże­nie nowego pokrycia dachowego, czyszcze­nie rynien, czyszcze­nie daszków, wia­trownic, zabez­piecze­nie prze­ci­wko ptakom.

 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 01
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 02
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 03
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 04
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 05
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 06
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 07
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 08
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 09
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 10
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 11
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 12
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 13
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 18
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 19
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 20
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 21
 • Kozacka 42-44 wymiana pokrycia dachowego 2015 22

Zdję­cia wyko­nane przez Wykon­awcę Pana Dar­iusza Chmurzyńskiego.

By Joomla 1.7 Templates
Google+