Zakończe­nie prac przy schodach Koza­cka 5

Nadrzędna kat­e­go­ria: Wspól­noty

Zakońc­zono prace przy schodach od strony północ­nej budynku. Zgod­nie z uch­wałą wyko­nano czapy las­trykowe. Prace wykon­ała firma Adam Bąk usługi las­trykarskie. Po zakończe­niu powyższych następ­nym etapem będzie odt­worzenia zie­leni od strony północnej.

By Joomla 1.7 Templates
Google+