Żwirki i Wig­ury 77 –remont balustrad

Opub­likowano Maciej Kan­torski

Decyzją zarządcy nieru­chomości wykony­wany jest remont balustrad od ulicy Żwirki i Wig­ury 77 w Toruniu.

Prace obe­j­mują mechan­iczne oczyszcze­nie balustrad, sta­bi­liza­cję obrzeży betonowych, lokalnie ponowne ułoże­nie kostki betonowej oraz sku­cie i uzu­pełnie­nie luźnych tynków.

Prace wykonuje firma Nexus BV Pro­fes­sional. Gale­ria w artykule.

  • Zwirki i Wigury 77-remont 01
  • Zwirki i Wigury 77-remont 02
  • Zwirki i Wigury 77-remont 03
  • Zwirki i Wigury 77-remont 04
  • Zwirki i Wigury 77-remont 05
  • Zwirki i Wigury 77-remont 06
  • Zwirki i Wigury 77-remont 07
  • Zwirki i Wigury 77-remont 08
  • Zwirki i Wigury 77-remont 09

Zdję­cia Maciej Kantorski

By Joomla 1.7 Templates
Google+