Mod­ern­iza­cja wejść na teren pos­esji Żwirki i Wig­ury 77

Opub­likowano Admin­is­tra­tor

Zgod­nie z uch­wałą Wspól­noty Żwirki i Wig­ury 77 doko­nano mod­ern­iza­cji wejść na teren pos­esji. Doty­chcza­sowy sys­tem elek­troza­czepów zastą­pi­ono zworami magen­ty­cznymi. W związku z powyższym przy­pom­i­nam, że wejś­cie na teren Wspól­noty odbywa się tylko za pomocą kodów domo­fonowych. Prace wykon­ała firma ZUT Rumińscy

By Joomla 1.7 Templates
Google+