Kon­sul­tacje społeczne w sprawie ulicy Pol­nej

polna plakatA3-02

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że rozpoczęły się kon­sul­tacje społeczne doty­czące kon­cepcji prze­bu­dowy ulicy Pol­nej. W szczegól­ności doty­czy to mieszkańców Wspól­noty Mieszkan­iowej Polna 8J w Toruniu.

Więcej infor­ma­cji na stronie, równocześnie można wziąć udział w ankiecie.

By Joomla 1.7 Templates
Google+