Plan prze­bu­dowy Pol­nej

Po kon­sul­tac­jach społecznych przed­staw­iony został plan prze­bu­dowy ulicy Pol­nej, na odcinku od Szosy Chełmińskiej do Okrężnej. Więcej infor­ma­cji pod linkiem poniżej:

http://​www​.przepis​naulice​.pl/​z​n​a​m​y​-​o​s​t​a​t​e​c​z​n​y​-​p​r​o​j​e​k​t​-​n​o​w​e​j​-​p​o​l​n​e​j​/

By Joomla 1.7 Templates
Google+