Wspól­nota Mieszkan­iowa Polna 8J-​Podatek od hal garażowych

Poniżej umieszczamy odpowiedź Urzędu Miasta Toru­nia na zapy­tanie złożone przez firmę Ger Invest Con­sult­ing odnoszącego się do sol­i­darnego obciąża­nia współwłaś­ci­cieli hal garażowych.

By Joomla 1.7 Templates
Google+