Nowe taryfy EDF od lipca 2014.

grzejnikPoniżej prezen­tu­jemy zeskanowane infor­ma­cje od firmy EDF doty­czące zmian taryf za energię cieplną. Zmi­any obow­iązują od m-​ca lipca 2014.

Najwięk­szy wzrost kosztów przyniesie pod­wyżka opłat stałych o ponad 14%.

By Joomla 1.7 Templates
Google+